вторник, 24 май 2011 г.
Обратното броене е включено.
До старта остават шест дни.
А бяха шест МЕСЕЦА!