четвъртък, 30 юли 2015 г.
Според българската поговорка  
 "По дрехите посрещат, по ума изпращат", 
кандидатът за омбудсман Мая Манолова 
бе бита два пъти на среща с избиратели.