събота, 20 юли 2013 г.
"Ръководството на Асоциация „Българска книга“ (АБК), с предводител Веселин Тодоров, подготвя нова атака срещу „Моята библиотека“.
..."

Повече тук