събота, 9 февруари 2013 г.

100 дни по-късно...

100 дни след този изблик на чувства
съм още по-амбициран да замина на някъде.
Къде?
Няма значение.
Ако правилата са еднакви за всички и се спазват, други претенции няма да имам.
Е, няма да крия, че ще се радвам много, ако се говори английски.
Продължаващият безцеремонен държавен рекет,
аналогичният такъв от монополистите,
повсеместното овчедушие и пълната липса на желание за промяна
ме мобилизират да работя с всички сили
за постигане на заветната цел -
да се махна.
Завинаги.